คู่มือการเติมด้วยบัตร MCoins (ตรง)

แนะนำวิธีเติมเงิน
แนะนำระบบเติมเงินด้วย MCoins

 

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม “เติมเงิน” ที่อยู่ด้านในเกมส์

8-21-2014 7-43-31 PM

 

ขั้นตอนที่ 2:

กดปุ่ม “MCoins” เพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน

DO-Main topup

 

ขั้นตอนที่ 3: ใส่  Serial และ PIN ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม “เติมเงิน

DO-Mcoin

 

ขั้นตอนที่ 4:  ผู้เล่นสามารถตรวจสอบยอดเงิน(ทอง)ได้ที่ Shop โดยผู้เล่นสามารถทำการถอนทองจากกองกลางมาไว้ใช้กับตัวละครภายใน ID ของท่านได้

8-21-2014 7-48-11 PM